Wat betekent het leasen van ICT voor het baanbehoud van ICT-personeel?

Avatar

Door Andre Czeyki

5 maanden geleden bijgewerkt

In plaats van outscouring is er bij IT-leasing eerder sprake van outtasking. U bent bij lease namelijk niet verplicht om het hele IT-beheer aan een externe partij uit te besteden maar heeft u alle vrijheid om de invulling van uw IT-beleid naar eigen inzicht op de samenstelling en bezetting van uw interne organisatie af te stemmen.

Indien u bijvoorbeeld reparaties door uw eigen IT-personeel wilt blijven laten uitvoeren dan kunt u voor een standaard operationele lease kiezen. Geeft u er daarentegen de voorkeur aan om uw eigen organisatie juist niet met reparaties en soortgelijke werkzaamheden te belasten dan kunt u een uitgebreider leaseconcept zoals een As-a-Service oplossing overwegen.

De praktijk leert echter dat IT-afdelingen dagelijks onevenredig veel tijd kwijt zijn aan het oplossen van allerlei hardware gerelateerde individuele ad-hoc escalaties. Het uitbesteden van dergelijke werkzaamheden hoeft daarom niet zozeer tot ontslag van eigen IT-personeel te leiden maar kan ook worden gezien als een manier om uw IT-afdeling gerichter haar kerntaken uit te kunnen laten voeren.

Heeft dit uw vraag beantwoord?