Worden de administratieve lasten met leasing verhoogd?

Avatar

Door Andre Czeyki

5 maanden geleden bijgewerkt

Nee, dit is niet het geval. Leasen maakt budgetteren juist eenvoudiger omdat, in tegenstelling tot een rekening courantkrediet waarbij de rente kan fluctueren, de termijnbedragen bij lease gedurende de gehele looptijd op voorhand vast liggen. Daarnaast zal een leaseovereenkomst niet voortijdig eenzijdig worden opgezegd indien niet aan bepaalde financiële ratio’s wordt voldaan hetgeen bij een bancaire faciliteit wel kan gebeuren.

Om uw administratie te ondersteunen biedt ProfLease bovendien een asset management tool die u op asset niveau zowel financiële als technische informatie over de geleasede apparatuur verschaft.

Heeft dit uw vraag beantwoord?