Moeten alle leasecontracten on-balance gekwalificeerd worden?

Avatar

Door Andre Czeyki

5 maanden geleden bijgewerkt

Voor bedrijven die onder het Amerikaanse US-GAAP rapporteren is dit sinds 2018 inderdaad altijd on-balance. Onder de Europese equivalent IFRS16 is dit in beginsel eveneens het geval tenzij men naast de traditionele voorwaarden – te weten de regel dat (i) de contante waarde van de maandtermijnen lager dan 90% van het investeringsbedrag dient te zijn alsmede de regel dat (ii) de contractduur minder dan 75% van de economische levensduur van de apparatuur mag bedragen – eveneens voldoet aan één van de volgende twee voorwaarden:

  • De looptijd van de leaseovereenkomst maximaal 12 maanden bedraagt, of;
  • De investeringswaarde van de individuele objecten minder dan $5.000 bedraagt.

Voldoet de lease aan de bovenvermelde criteria dan kan men na goedkeuring van de accountant verzoeken om de betreffende lease als operationele kosten (OPEX) en daardoor als off-balance te laten classificeren.

Heeft dit uw vraag beantwoord?